Arhimandritul Sofronie – „Cuviosul Siluan Athonitul” , trad. Ierom. Rafail Noica

114_0_cuviosul siluan

Cuviosul Siluan Athonitul

Arhim. Sofronie Saharov
Format: A5
Nr. Pagini: 556

Lucrarea Arhim. Sofronie, tradusă de Ierom. Rafail Noica din textul original din limba rusă, este de-a dreptul un izvor de inspiraţie spirituală şi un adevărat îndreptar de zidire sufletească pentru orice creştin. Îi cunoaştem gândirea şi sfaturile duhovniceşti şi din celelalte cărţi apărute la Editura Reintregirea, însă “Cuviosul Siluan Athonitul” întregeşte parcă întreaga duhovnicie pe care a învăţat-o şi împropriat-o Arhim. Sofronie din viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan din Muntele Athos. “Cuviosul Siluan Athonitul” are caracter de “operă completă”, în ceea ce priveşte viaţa şi învăţătura Stareţului Siluan, structurându-se în două mari părţi: VIAŢA ŞI ÎNVĂŢĂTURA STAREŢULUI SILUAN şi SCRIERILE STAREŢULUI SILUAN, precum şi câteva anexe. Vă dorim o lectură cu folos spiritual deosebit!

Pret: 32 Ron

Conform sursa.

“Sf. Siluan Athonitul – model de viata monastica”, realizat cu participarea vietuitorilor de la manastirea Saint Silouane à St-Mars-de-Locquenay, France – documentar in limba franceza

ORTHODOXIE (émission de l’Eglise Orthodoxe en Belgique) – Saint Silouane l’Athonite – modèle de la vie monastique. Visite au Monastère Orthodoxe Saint Silouane à St-Mars-de-Locquenay (Le Mans). Entretiens avec l’Archimandrite Syméon Cossec et Soeur Théodora.

Saint Silouane l’Athonite – modèle de la vie monastique – I

Saint Silouane l’Athonite – modèle de la vie monastique – II

Saint Silouane l’Athonite – modèle de la vie monastique – III


Parintele Rafail Noica – Fila de sinaxar scrisa in dulcele si viul nostru grai la sarbatoarea adormirii intru Domnul a Sf. Cuv. Siluan Athonitul

Cuviosul Siluan Athonitul
24 septembrie
 

sf-siluanAcest Siluan, cetăţean al Ierusalimului cel ceresc, s-a ivit din părinţi cucernici de pe pământul Rusiei în satul numit Şovsk, ţinând de Mitropolia Tambovului. S-a născut în anul al 1866-lea de la naşterea dupre trup a Cuvântului lui Dumnezeu, şi din tinereţe a fost chemat la pocăinţă de Însăşi prealăudata Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria.

Ajungând cu vârsta la al 27-lea an, a părăsit grijile lumii şi întărindu-se la drum cu rugăciunile celui între sfinţi Părintele Ioan din Kronştadt, a ajuns în Grecia, la vestitul Munte Athos, luând asupră-şi jugul cel monahicesc în Mânăstirea Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon.

Dăruindu-se din tot sufletul lui Dumnezeu, în puţină vreme nu numai a primit rugăciunea cea neîncetată în dar de la Preasfânta de Dumnezeu Născătoare, dar şi negrăitei dumnezeieşti arătări în slavă a Domnului nostru Iisus Hristos s-a învrednicit, în cinstita biserică a Sfântului Prooroc Ilie care se află în moara zisei mânăstiri. 

Stingându-se însă primul har şi cuprins fiind cel preacuvios de plâns mare, şi de multe ori fiind părăsit de Dumnezeu şi dat ispitirilor vrăjmaşilor celor înţelegători, vreme de 15 ani urmând paşilor lui Hristos, “cereri şi rugăciuni către Cela ce putea să-l mântuiască pre dânsul din moarte, cu strigare tare şi cu lacrămi aducând” (Evr 5,7), învăţat de Dumnezeu fiind (vezi In 6,45), de Sus a auzit glasul Dătătorului de Lege: “Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui”, pre carele păzind ca pre un nemincinos îndreptar, alergat-a în calea lui Antonie, lui Macarie, lui Sisoe, lui Pimen şi a celorlalţi preaslăviţi dascăli ai pustiei, a căror măsură şi ale căror dăruiri a atins, arătându-se un învăţător apostolicesc şi proorocesc, viu fiind şi dupre moarte.

Lăsat-a şi scrieri pline de har şi de Duhul Sfânt, pre care le-a făcut arătate ucenicul şi învăţăcelul lui, Stareţul Sofronie, întemeietorul şi arhimandritul celei din insula Britaniei mânăstiri a binecredincioşilor ortodocşi. Şi ce nevoie este aici de a înmulţi cuvinte despre atotcuviosul Siluan?  Căci mai înainte venind acel Avva Sofronie, însemnat-a şi a scris viaţa şi învăţătura aceluia pre larg şi cu de-amănuntul la începutul cărţilor dumnezeieştilor şi preadulcilor lui scrieri. Carea carte învaţă, precum este cu putinţă celor ce citesc să cunoască şi să vază, ce fel a fost acest nevoitor al Domnului, şi cum, păzind Poruncile cu scumpete, murind vieţii întru totul, dobândit-a pre Hristos, precum  zice  Sfântul  Pavel, viind într-însul (Ga 2,20); carte, altfel  de  Dumnezeu  insuflată, fiind  scrisă  cu  con-deiul Duhului.  Adeveresc  cuvântul  acesta  cei  mulţi  cari  printr-însul “dintru tot neamul ce este sub cer” (FA 2,5) “la cunoştinţa adevărului” (1 Tim 2,4) au venit, şi încă şi acuma vin. Căci a fost acest minunat bărbat “blând şi smerit cu inima” (Mt 11,29), înflăcărat rugător către Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor, şi un propovăduitor neasemuit al dragostei pentru vrăjmaşi, carea este întărirea cea mai neîndoielnică cu putinţă a venirii Duhului, cu adevărat Cel dumnezeiesc.

Mutatu-s-a de la moarte la viaţă acest fericit Cuvios Siluan, împlinit în zile dupre Duhul, în luna lui septembrie, ziua a 24-a, în anul 1938, împărăţind Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pre noi. Amin.
 Ieromonah Rafail Noica, Epifania sept-oct. 1997

Sf. Siluan Athonitul – “Scrieri duhovnicesti” – in format audio. O lectura minunata, in dulcele grai romanesc..

Sapte fisiere audio:

stsiluan_sm

 

Introducere – Despre viata si personalitatea Sf. Siluan Athonitul


 

 

stsiluan_sm

 

Sf. Siluan Athonitul -Tânjirea după Dumnezeu; Cuvânt despre rugăciune

 

 

stsiluan_sm

 

Sf. Siluan Athonitul – Despre smerenie; Despre pace

 


 

stsiluan_sm

 

 Sf Siluan Athonitul- Despre har; Despre voia lui Dumnezeu si libertate; Despre pocainta; Despre cunoasterea lui Dumnezeu

 

 

stsiluan_sm

 Sf Siluan Athonitul: Despre iubire; Suntem copii lui Dumnezeu şi asemenea Domnului; Despre Maica Domnului; Despre sfinţi; Despre păstori şi despre duhovnici; Despre duhovnici

 

 

stsiluan_sm

 

 Sf Siluan Athonitul: Despre monahi; Despre economul mănăstirii; Despre ascultare

 

 

stsiluan_sm

 

Sf Siluan Athonitul: Despre războiul duhovnicesc; Marea ştiinţă; Despre gânduri şi înşelare; Plângerea lui Adam

 

 

Auditie cu folos duhovnicesc!

Traducere în româneşte:  Diacon Ioan Ică jr. 
Lectură: Valeriu Mârza

Sursa initiala:

http://teologie.net/data/mp3/index.php#siluan